Kategori: 8.SINIF 2.ÜNİTE : DNA ve Genetik Kod (Konu Özeti)

DNA Konu Özeti, DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişki.
Kalıtım, Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler. Mutasyon ve Modifikasyon. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar.
Adaptasyon (Çevreye Uyum).Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon.
Biyoteknoloji. Genetik mühendisliği, yapay seçilim, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi. Islah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi.
Biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönleri. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği.