Kategori: 8.SINIF 4.ÜNİTE : Madde ve Endüstri (Konu Özeti)

Madde ve Endüstri Özet. Periyodik Sistem; Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması. Fiziksel değişim, kimyasal değişim Periyodik sistemin tarihçesi.

Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırılması.

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklar.

Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu.

Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri. Asit ve bazların genel özellikleri. Asit-baz ayraçları.

Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçları. Madde ve Endüstri Konu özeti.

Maddenin Isı ile Etkileşimi. Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafikleri. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışveriş olayları.

Türkiye’de Kimya Endüstrisi. İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimi. Kimya endüstrisinde meslek dalları.