Kategori: 8.SINIF 6.ÜNİTE : Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (Sunular)

Enerji Dönüşümleri Sunular. Besin Zinciri ve Enerji Akışı. Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim. Üretici, tüketici, ayrıştırıcılar.

Ekoloji piramitlerinde enerji aktarımı, vücut büyüklüğü, birey sayısı ve biyolojik birikim.

Enerji Dönüşümleri Sunular. Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum. Fotosentez hızını etkileyen faktörler. Canlılarda solunumun önemi.

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları. Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma. Madde döngülerinin yaşam açısından önemi. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçları. Sera etkisi.

Küresel iklim değişikliği ile ilgili çevre sorunlarının Dünya’nın geleceğine ve insan yaşamına etkisi. Ekolojik ayak izini hesaplaması. Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları önlemler.

Sürdürülebilir Kalkınma. Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemler.