Kategori: 8.SINIF 7.ÜNİTE : Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (Konu Özeti)

Elektrik Yükleri Konu Özeti.  Elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri.  Aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisi.

Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklama. Cisimlerin sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırılması.

Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.

Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik enerjisinin hareket enerjisine ve hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü, güç santralleri, elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı. Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılması.