Asit yağmurları- Konu özeti

İNDİR

ASİT YAĞMURLARI

 

*** Fabrikalarda, ev ve işyerlerinde kullanılan odun, kömür ve arabalarda kullanılan benzin ve mazot gibi fosil

kaynaklı yakıtların yakılması sonucu Asit yağmurlarına neden olan gazlar açığa çıkar

Bu gazlar şunlardır;

1- SO2  ( Kükürt dioksit )

2- NO2  ( Azot dioksit )

3- CO2  ( Karbon dioksit )

Bu gazlar atmosferde çeşitli değişmelere uğrayarak zaman zaman rüzgârında etkisiyle çok uzaklara

taşınabilmektedir.

Bu gazlar bulutlardaki su buharı ve diğer maddelerle tepkimeye girerek Sülfürik asit ( H2 SO4 )

ve Nitrik asit ( HNO3 ) gibi maddelerin oluşumuna yol açmaktadır

1- SO2 + H2 O → H2 SO4 ( Sülfürik asit)

2- CO2 + H2 O → H2 CO3 ( Karbonik asit)

3- 2NO2 + H2 O → HNO3 + HNO2   ( Nitrik asit )

***** Asidik özellik taşıyan bu gazlar, bulut oluşturduğunda yağan yağmur asit yağmuru olarak adlandırılır.

Bu yağmurun pH derecesi ikiye kadar düşebilmektedir. Asit yağmurları orman yangınları kadar çevreye zarar verir.

ASİT YAĞMURLARININ ETKİLERİ

** Asit yağmurları toprağın kimyasal yapısını da etkiler. Toprağın verimini de düşürür.

** Deniz, göl ve akarsulara karışarak suların asitlik derecesini artırır ve burada yaşayan canlıların hayatını etkiler

** Bu sularda yetişen sebze ve meyveleri tüketen insanların sağlığını da olumsuz etkiler

** Tarihi binaları tahrip eder

** Metal yüzeylerin aşınmasına neden olur

ASİT YAĞMURLARINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

  1. Yakıt olarak fosil yakıtlar( kömür, mazot gibi) yerine doğal gaz gibi Kükürt ve Azot içermeyen temiz yakıtları tercih etmeliyiz. Özellikle de rüzgar ve güneş enerjisinden bolca yararlanmalıyız.
  2. Fabrika bacalarına filtre takılmalı
  3. Arabaların bakımının zamanında yaptırılması
  4. Bol bol ağaç dikmeliyiz ( özellikle yaprağı dökülmeyenlerden)