Asitler ve Bazlar TEST 8

Asitler ve Bazlar TEST 8

Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri.

Asit ve bazların genel özellikleri. Asitler ve bazlara günlük yaşamdan örnekler.

Asitler-baz ayıraçları. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerleri.

Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınabilecek tedbirler.

Asit ve Bazlar TEST
Test indir