Basınç Konu Özeti 13

Basınç Konu Özeti 13

Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.

Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.

Basınç Konu Özeti

konu özeti