Basınç Konu Özeti 1

Basınç Konu Özeti 1

Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.

Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları.

Basınç Konu Özeti

konu özeti