Canlılar ve Enerji İlişkileri Konu Özeti 12

Canlılar ve Enerji İlişkileri Konu Özeti 12

Besin Zinciri ve Enerji Akışı. Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, biyolojik birikim. Enerji Dönüşümleri. Fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları. Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma. Sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm.

Canlılar ve Enerji İlişkileri Konu Özeti

konu özeti