ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER (özet)

ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER

İster iletken isterse yalıtkan olsun tüm maddeler elektrik enerjisinin iletimine karşı direnç gösterir. Bu direnç, yalıtkan maddelerde fazlayken iletkenlerde daha azdır.

Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdikleri dirence “elektriksel direnç” denir. Elektriksel direnç, iletken maddelerde az iken, yalıtkan maddelerde çok büyüktür. Elektrik/elektronik devrelerde genellikle elektriksel direnç değerleri düşük iletkenler tercih edilir. Bu iletkenlere genel olarak direnç denilmektedir.

Elektriksel direnç nelere bağlıdır?

C:\Users\fikret\Desktop\1.png

İletkenin boyu (uzunluğu):

Elektriksel direnci etkileyen faktörlerden biri de iletkenin uzunluğudur. Dik kesit alanları (kalınlık) ve cinsleri aynı olan iki iletkenden uzunluğu daha fazla olanın elektriksel direnci daha büyüktür. Çünkü elektrik enerjisi uzun olan iletkende daha fazla zorlukla karşılaşır.

İletkenin dik kesit alanı (Kalınlığı):

Bir iletkenin dik kesit alanı arttıkça elektrik enerjisinin iletimi kolaylaşırken dik kesit alanı azaldıkça elektrik enerjisinin iletimi zorlaşır. Dik kesit alanının azalmasına bağlı olarak da ampul parlaklığı azalır.

Bir iletkenin direnci sadece yapıldığı maddenin cinsine değil aynı zamanda yapısına da bağlıdır. Direnç, iletkenin boyu ile doğru, dik kesit alanı ile ters orantılıdır.

İletkenin cinsi:

Elektriksel direnci etkileyen bir başka unsur, iletkenlerin yapıldığı maddenin cinsidir. Dik kesit alanları ve uzunlukları eşit olan iletkenlerin direnci, iletkenlerin yapıldığı maddenin cinsine göre değişir. Örneğin, uzunlukları ve dik kesit alanları (kalınlık) aynı olan bakır ve demir tellerden, demir telin elektriksel direnci bakır tele göre daha büyüktür.

Telin cinsiTelin uzunluğuTelin dik kesit alanı
Küçük dirençli telBakırKısaBüyük (kalın tel)
Büyük dirençli telNikel-kromUzunKüçük (ince tel)

– İletkenin dik kesit alanı sabit kalmak şartıyla iletkenin uzunluğu arttıkça direnci de artar.

– İletkenin uzunluğu sabit kalmak şartıyla dik kesit alanı büyüdükçe direnci azalır.

– Farklı iletkenlerin dirençleri de farklıdır.

C:\Users\fikret\Desktop\1.png

daha büyük dirence sahiptir.