George Simon Ohm

George Simon Ohm

Georg Simon Ohm  16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.

Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm, babasının yanında çalıştıktan sonra Köln’deki Cizvitler Koleji’nde ve Berlin Harpokulu’nda matematik ve fizik öğretmenliği yaptı; Köln, Nürnberg ve Münih üniversitelerinde profesörlük yaptı.

ohm lise öğretmenliği yaparken  daha önceden Alessandro Volta tarafından bulunan elektrokimyasal hücreler üzerine çalışmaya ve araştırma yapmaya başladı.

kendi ekipmanlarını kullanıp araştırma yapması sırasında bir telden geçen akımın, geçtiği alanla doğru orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu buldu.

bu deney sonuçlarını kullanarak Ohm, gerilim akım ve direnç arasında ki bağlantıyı buldu.

bu denklem oldukça büyük bir gelişmeydi, çünkü elektrik devrelerinin analizlerinin yapılmasının başlangıcını ve temelini oluşturuyordu.

fakat maalesef Ohm 1827 de bu buluşunu yayınlayınca, kolej de kabul görmedi. ve  OHM lise öğretmenliği pozisyonundan istifa etmeye zorlandı. ve ohm yoksulluk içinde yaşadı,

1830’da A.C. Becguell’in çalışmalarından habersiz olarak pillerdeki kutuplama olayını açıkladı. 1843’te insan kulağının çeşitli titreşimler arasında, sinüsoidal titreşimleri ayrıt ederek algılayabileceğini ispatladı ve canavar düdüklerinin teorisini kurdu.

1833 de Nüremberg de profesörlük pozisyonuna kabul edilinceye kadar bu yoksul hayatı devam etti. bu ohm için çok iyi bir gelişmeydi, zaten bu zamana kadar çalışıp çabaladığı hayatı boyunca bir üniversite görevi yoktu.

Ohm, elektrik akımını bir sıvının debisi, potansiyel farkını da bir seviye farkı gibi kabul ederek ve elektrik miktarını, şiddetini, elektromotor kuvveti kesin bir şekilde tanımlayarak, elektrokinetik olaylar için bilimsel terimler ortaya koydu.

Belirli kesit ve uzunluktaki, belirli bir madenden yapılmış bir teli standart seçerek, öbür teller için bugün ‘direnç’ denilen özelliği “indirgenmiş uzunluk” adıyla tanımladı ve ünlü yasasını, “akım şiddeti = elektroskopik kuvvet / indirgenmiş uzunluk” biçiminde açıkladı. 1826’da yayımladığı makalelerde, Ohm’un bu yasaya tümüyle deneysel yoldan vardığı görülür.

Georg Simon Ohm un bulduğu ve bizim bugün OHM Kanunu olarak bildiğimiz , 

I = V / R

bu üç değişkenli formül tüm elektrik devrelerinin temelini oluşturmuştur.

ohm bu buluştan sonra bir elektrik devresinde elektromotor gücünün dağılımını keşfetti.  ve direnç, elektromotor kuvveti ve akım şidddeti arasındaki bağlantıyı buldu.

Yaşamı sırasında bilime yaptığı katkı takdir görmeyen George Zimon Ohm, ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra adı direnç birimine verilerek onurlandırıldı.