Hücre ve Bölünmeler Beceri Temelli Soru ve Cevapları

Hücre ve Bölünmeler Beceri Temelli Soru ve Cevapları.

Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar, dokular, hücre-doku-organ-
sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom. Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi. Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran
özellikler.

Hücre ve Bölünmeler Beceri Temelli Soru ve Cevapları

konu özeti