Hücre ve Bölünmeler TEST 1

Hücre ve Bölünmeler TEST 1

Hücre, bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Dokular, hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi, DNA, gen, kromozom. Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi. Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler.

Hücre ve Bölünmeler TEST

konu özeti