İklim ve Hava Olayları Çalışma Kağıdı

İklim ve Hava Olayları Çalışma Kağıdı

Mevsimlerin Oluşumu. Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler. İklim ve Hava Hareketleri. Küresel iklim değişiklikleri.

İklim ve Hava Olayları Çalışma Kağıdı

İklim ve Hava Olayları Çalışma Kağıdı