İnsan ve Çevre Konu Özeti 1

İnsan ve Çevre Konu Özeti 1

Çevre sorunlarının Dünya’nın geleceğine ve insan yaşamına etkisi. Küresel iklim değişiklikleri.