ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTONIN HAYATI

25 Aralık 1642 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen Isaac Newton fiziğin en önemli isimleri arasında yer alır. İlk aynalı teleskopu geliştirmiş, renk ve ışığın niteliğine açıklık getirmiş, evrensel kütle çekimi yasasını ortaya atarak fizikte devrim gerçekleştirmiştir. Newton doğumundan 3 ay önce babasını kaybetmiştir. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Newton 12 yaşında Granthamdaki Kings Schoola başlamıştır.

1661de buradan mezun olan Newton aynı yıl Trinity Collegea girdi. 1665de buradan mezun olan Newton lisans üstü çalışmalarına başlayacağı sırada veba salgını baş gösterdi ve üniversite kapatıldı. Bunun üzerine Newton 2 yıl annesinin çiftliğinde kaldı. Burada çalışmalarına devam etti. 1667de Trinity Collegea öğretim görevlisi olarak geri döndüğünde sonsuz küçükler hesabının ( difransiyel ve integral ) temelini atmıştır.

Daha sonra da ışığın yapısını açıklamış ve evrensel kütle çekimi kanunu ortaya atmıştır. Ancak çekingen olan Newton fizikte devrim yaratacak bu fikirlerini çok uzun yıllar sonra yayınlamıştır. Örneğin sonsuz küçükler hesabını 38 yıl sonra yayınlamıştır.

Lisans üstü çalışmalarını tamamlayan Newton 27 yaşındayken Cambrige Üniversitesinde matematik profesör olarak getirilmiştir. 1671de aynalı teleskopu geliştirerek Royal Societye seçildi. Ama burada özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi Newtonu iyice içine kapanık hale getirdi.

Bilim dünyasıyla ilişkisini kesen Newton 1678de ruhsal bunalıma girdi. Yakın dostu ünlü astronom Edmond Halleyin çabalarıyla 6 yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü. Ve 2 yıl içinde efsanevi yapıtı Principiayı yayınladı. Bu eser büyük ses getirdi.Kitabın yayınlandığı yıl kral II. James tarafından Katolikliği yayma çalışmalarına direniş gösteren Newton, kral düşürüldükten sonra 1689da üniversite parlamentosuna girdi. 1693de yeninden bunalıma giren Newtonun yakın dostları John Locke ve Pepys ile arası bozuldu. 2 yıl sonra düzeldiyse de bilimsel çalışmalarda eski verimliliğini gösteremedi. 1699da darphane müdürlüğüne getirilerek Londraya yerleşti.

1701de profesörlükten ayrıldı. 1703de Royal Societynin başkanı oldu.1704de sonsuz küçükler hesabını da içeren Optik adlı kitabını yayınlayınca Leibniz arasında tartışma başladı.Leibniz sonsuz küçükler hesabını Newtondan 20 yıl önce yayınlamıştı. Newtonun hayatının son 25 yılı bu tartışmalarla geçti ve 20 Mart 1727de Londrada öldü. Newton bilimsel çalışmalarının yanı sıra ilahiyata da ilgi duydu.

Aslen Yahudi olan Newton İncildeki kutsal üçlemeye karşı çıkan kronolojik bir eserde yazmıştır.Newtonun önemi antik çağda başlayan ve daha sonra İslam uygarlığı aracılıyla Avrupaya geçen ve Kopernik, Kepler, Galileo tarafından savunulan fikirleri tutarlı olarak birleştirebilmesidir. Sonsuz küçükler hesabını bularak analitik geometriyi geliştiren İslam uygarlığından bu yana matematikteki en önemli gelişmeye imza atması da onu yücelten en önemli faktördür.

 

ALAN                          KEŞİFLERİ

Mekanik…………………..Hareket yasaları.
Mekanik…………………..Gravitasyon yasası
Hidrodinamik……………..Hidromekanik yasası
Hidrodinamik……………..Newtonian akışkan
Termodinamik……………Soğurma yasası
Optik……………………..Newton halkaları
Optik……………………..Emisyon teorisi
Optik……………………..Newton teleskobu
Matematik……………….Calculus
Matematik……………….Binom serileri
Matematik……………….Newton metodu
Matematik……………….NewtonCotes formülü
Matematik ………………İnterpolasyon formülü