Kalıtım Çalışma Kağıdı

Kalıtım Çalışma Kağıdı

Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler. Akraba evliliklerinin genetik sonuçları.

Kalıtım Çalışma Kağıdı

Kalıtım Çalışma Kağıdı