Kalıtım Test 8

Kalıtım Test 8

Kalıtım, Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri.

Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler. Akraba evliliklerinin genetik sonuçları.

Kalıtım Test 10

Test indir