Kimyasal bağlar-Konu özeti

İNDİR

KİMYASAL BAĞLAR

http://img210.imageshack.us/img210/9741/aluminyum.jpg

Alüminyum atomu bir metaldir. Çünkü son katmanında 3 tane elektron vardır. Alüminyum kararlı hale geçebilmek için son yörüngesindeki elektron sayısını 8 yapmalıdır. Bunun için Alüminyum atomu 3 elektron verir. Böylece MAGNEZYUM İYONU oluşur. Bu durumda Alüminyum iyonunun proton sayısı elektron sayısından fazla olduğu için (+) yüklü iyon KATYON oluşur.

http://img697.imageshack.us/img697/8826/florju.jpg

Flor atomu bir ametaldir. Çünkü son katmanında 7 tane elektron vardır. Flor kararlı hale geçebilmek için son yörüngesindeki elektron sayısını 8 yapmalıdır. Bunun için Flor atomu 1 elektron alır. Böylece FLOR İYONU oluşur. Bu durumda Flor iyonunun proton sayısı elektron sayısından az olduğu için (-) yüklü iyon ANYON oluşur.

Elektron dizilimi Son katmanındaki elektron sayısı Grup numarası Elektron almaya yatkın Elektron vermeye yatkın İyon yükü (değerlik) ANYON KATYON
1H
3Li
4Be
17Cl
20Ca
16S

İYONİK BAĞ

http://www.karmabilgi.net/images/iyonik-1.jpg

Metaller (+) yüklü, ametaller de (-) yüklü iyonlar oluşturup kararlı hale gelmek isterler. Oluşan bu zıt yüklü iyonlar birbirlerini çekerler. Böylece iyonik bağla bağlanır ve bileşikleri oluştururlar. Kısacası

ATOMLARIN SON YÖRÜNGELERİNDE BULUNAN ELEKTRON SAYILARINI 8’E TAMAMLAMAK İÇİN BİRBİRLERİNDEN ELEKTRON ALIŞVERİŞİNDE BULUNMALARI İLE OLUŞAN BAĞLARDIR.

* İyonik bağ, metallerle ametaller arasında gerçekleşir.

* İyonik bağla bağlanan bileşikler sağlam yapılıdır.

* Katı halde iken elektrik akımını iletmezler.

* Sulu çözeltileri ya da sıvı halde olan bileşikleri elektrik akımını iletir.

* Erime noktaları yüksektir.

http://img34.imageshack.us/img34/6872/iyonikbag.jpgAşağıda sodyum klorür bileşiğinin atom modeli görülmektedir.

http://www.okuladocs.com/tw_files2/urls_2/351/d-350001/350001_html_m7b6a60f8.png
Yandaki elementlerle oluşabilecek iyonik bağları modelleyiniz.

KOVALENT BAĞ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpPiu_ndLmzkYK9FWGX6CQZOE_lnSHPb95tXPA2_1T1Zyi1tDzpg

Ametallerin son yörüngelerinde bulunan elektronları ORTAKLAŞA KULLANMALARI ile oluşan bağdır.

http://img51.imageshack.us/img51/5739/kovalentbag.jpg

http://img23.imageshack.us/img23/6450/kovalentbag1.jpg

http://www.karmabilgi.net/images/kovalent-2.jpg      https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5b-ExlrKqLkwMLLgX3WwTch5ArSH-MGV31ph6XfdTBEsHkr3U

http://www.fendersi.gen.tr/Resimler/kimyasal_baglar.png