Kimyasal Tepkimeler-Konu özeti

İNDİR

KİMYASAL TEPKİMLER

 • Maddenin içyapısındaki ( tanecik yapısındaki ) değişimlere kimyasal değişim denir.
 • Farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal bir değişim geçirmesi sürecine kimyasal tepkime denir.
 • Kimyasal tepkimler sonucu yeni madde ya da maddeler oluşur.
 • Kimyasal tepkimelerin formül veya semboller ile gösterilmesine kimyasal denklem denir.
 • Denklemdeki ok işareti “ eşittir ve ya denktir “ anlamına gelir.

 

Bir kimyasal tepkimede

1-Atom çeşidi ve sayısı korunur.

2-Toplam elektron, proton, nötron sayısı korunur.

3-Toplam kütle korunur.

4-Molekül sayısı korunmayabilir.

5-Fiziksel hal korunmayabilir.

Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur ya da var olan bağlar kırılır.

Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleştiği Bazı Olaylar

 Yanma olayları

 • Alev çıkan yanmalara hızlı yanma denir.

Kağıdın yanması, kömürün yanması, mumun yanması vb.

 • Alevsiz yanmalara yavaş yanma denir. Metallerin oksitlenmesi ( paslanmalar )

Bakırın yeşillenmesi, demirin küflenmesi, gümüşün kararması Hücrede meydana gelen solunum olayı vb.

Bozulma olayları

 • Yoğurdun ekşimesi, elmanın çürümesi, ekmeğin küflenmesi, sütün bozulması vb.

Mayalanma olayları

 • Üzümden sirke veya şarap oluşması, ekmek hamurunun mayalanması,
 • Sütten yoğurt ve peynir elde dilmesi vb.

 Diğer bazı olaylar

 • Fotosentez, sindirim, yaprağın sararması, pişirme olayları vb.

NOT: Fiziksel değişimlerde maddenin sadece tanecikleri arasındaki mesafe değişir. Maddenin iç yapısında değişim olmaz.

Hal değişimleri, çözünme olayları, şekil değişiklikleri ( kırılma, yırtılma, bükülme, kopma ) olayları kimyasal değil fizikseldir.

Kimyasal Tepkimenin Gerçekleştiğini Gösteren İşaretler

Bazı tepkimelerde gaz çıkışı olur.

 • Demir üzerine hidroklorik asit döküldüğünde, kömür yandığında renksiz, bakır üzerine nitrik asit döküldüğünde kahverengi gaz çıkışı görülür.
 • Bazı tepkimler sonucunda renk değişimi görülür.
 • Metallerin paslanmasında kahverengi, et piştiğinde gri, şeker yandığında siyah renk oluşumu görülür.
 • Katyon ve anyondan oluşan maddelerin sulu çözeltileri karıştırılır ise çökelti oluşumu görülür.
 • Bazı tepkimelerde ısı ve ışık çıkışı olur.

Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu

 • Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren ( kullanılan ) maddelerin kütleleri toplamı, tepkimede oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.
 • Atomlar yok olmaz yeni atomda oluşmaz. Aynı atomlardan yeni maddeler oluşur. Böylece kütlenin korunumu gerçekleşir.
 • Kimyasal tepkimler sonucunda yeni bileşik ya da elementler oluşur.

Kimyasal Tepkime Çeşitleri

1 ) Yanma Tepkimeleri

 • Maddenin Oksijen ile tepkimeye girmesidir. Genellikle karbondioksit ve su oluşur.
 • Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı maddeye, oksijene ve tutuşma sıcaklığına ihtiyaç vardır.
 • Girenler tarafında oksijen molekülü vardır.
 • Kömürün yanması, paslanma, oksijenli solunum vb.

Adsız.png

2 ) Asit – Baz Tepkimeleri

 • Asitler ile bazların tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğu kimyasal tepkime çeşididir.

 

 • Asit ve bazlar uygun koşullarda bir araya geldiğinde asit ve baz, kimyasal değişim sonucunda tuz ve su gibi yeni maddelere dönüşür. pH değeri 7’den küçük olan asitler, pH değeri 7’den büyük bazlarla bir araya

geldiğinde pH değeri 7 olan nötr hâldeki tuz ve suya dönüştüğü için bu tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir.

Bazı asit – baz tepkimeleri sonucu oluşacak tuz ve su formüllerini bulalım

Asit Baz Tuz Su
HCI NaOH
H2SO4 KOH
H2SO4 Ca(OH)2
H3PO4 KOH
H2CO3 Ca(OH)2
HCI NH3
HNO3 NaOH
HNO3 Mg(OH)2
H2CO3 Mg(OH)2
H3PO4 Ca(OH)2
HCI Mg(OH)2
HNO3 KOH

.