Madde ve Endüstri TEST 7

Madde ve Endüstri TEST 7

Periyodik Sistem, Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması. Elementlerin periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırılması. Fiziksel-Kimyasal Değişimler. Fiziksel değişim, kimyasal değişim. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farklar. Kimyasal Tepkimeler. Kimyasal tepkimelerin oluşumu, kütlenin korunumu. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluşması. Asitler ve Bazlar. Asit, baz, pH, asit yağmurları, asit yağmurlarına karşı çözüm önerileri. Asitle ve bazların genel özellikleri. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler. Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemelerle asit-baz ayracı yapımı. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerleri. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri. Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli
tedbirler. Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri. Asit yağmurlarının oluşum sebepleri ve sonuçları. Maddenin Isı ile Etkileşimi. Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler. Türkiye’de Kimya Endüstrisi. İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, ülkemizdeki kimya endüstrisinin
gelişimine katkı sağlayan resmî/özel kurumlar, kimya temelli meslekler. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimi. Kimya endüstrisinde meslek dalları.

Madde ve Endüstri TEST 7

Madde ve Endüstri TEST

Test indir