ROBERT BOYLE

ROBERT BOYLE
(Hava Akışının Ölçülmesi)

     Robert Boyle 1627de İrlandada Lismoreda dünyaya geldi. Ondört kişilik bir ailenin en küçük oğlu olmasına karşın, bolluk bereket içinde büyüdü. Babası ilk Cork Kontuydu. Robert Boyleun annesi Kontun ikinci karısıydı. Soylular arasında adet olduğu üzere, sekiz yaşındayken Etona, yatılı okula gönderildi. Dört yıl Etonda kaldıktan sonra Cenovaya giderek, kendisini bütünüyle matematiğe kaptırdı.
Cenovada kendini iyiden iyiye bilime adamıştı. Bir akşam gümbürtüyle düşen yıldırım merakını uyandırdı; yıldırım neden kendisine çarpmamıştı?! Tanrının onu özel bir görev için ayırdığı düşüncesine kapıldı. O günlerde doğa dininin güçlü olduğu hesaba katılırsa, Tanrının büyüklüğünü, doğanın sırlarını çözerek göstermeye çalışmasında şaşılacak bir şey yoktu. Boyle Cenovadan İtalyaya geçti, Floransada bir süre kaldı. Orada Galileonun çalışmalarıyla ilgilendi. İç savaş onu.
İngiltereye dönmeye zorladı. Kral yanlısı olması beklenebilirdi. Ama çeşitli nedenlerden ötürü parlamento sempatizanı oldu. Bu, onu Samuel Rartlibble tanıştırdı. Rartlibb, Boyleu, tıp çalışmaya özendirdi. Kimyaya ilgisi, ilaçlar hazırlamaya çalıştığı bu dönemde başladı.
1656da Oxforda, üniversite kolejine bitişik, şimdi gülünç Shelley Abidesine sahip olmakla övünen siteye yerleşti. Burada doğanın tanecikli yapısının ve mekanik kuramının deneysel kanıtını güçlendirmeye çalıştı. Zamanın önde gelen matematikçileri Wallis ve Wardla dost oldu. Belki daha da önemlidir, mekanik doğa kuramının felsefi temellerini geliştiren John Lçıcke ve Christ Churchün çevresine girdi. Bu döneme ait bilimsel etkinliklerini 1666da yayınlanan ünlü çalışması The Origine of Forms and Qualitiesde topladı.
Restorasyondan sonra Royal Societynin kurulmasında çok aktbir görev üstlendiği için .Londraya hareket etti. Dünyaya karşı sofuca yaklaşımı, onu dini propaganda yapan birçok projenin içerisine soktu. Bilimsel uğraşının her aşamasında küçük, eğlendirid denemeler yazdı. Kişisel aşkla dini görevler arasındaki çelişkiyi konu alan İngilizce ilk tarihsel romanlardan biri sayılan The Martyrdom of Theodorayı yazmaya koyuldu. 1691de Londrada öldü.