SAF MADDELER ve ÖZELLİKLERİ-Konu özeti

İNDİR

SAF MADDELER ve ÖZELLİKLERİ

 • Tek tür tanecik içerirler.
 • Erime ve kaynama noktaları sabittir.
 • Homojendirler.
 • Elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrılamazlar.

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Tek tür atom ya da tek tür atomun oluşturduğu moleküllerden oluşan ve kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelere denir.

METALLERİN ÖZELLİKLERİ;

1.Yüzeyleri parlaktır. Işığı yansıtırlar.

2. Isı ve elektriği iyi iletirler.

3. Esnektirler. Tel ve levha haline gelebilirler.

4. Oda koşullarında (25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç) katı halde bulunurlar. (Cıva sıvı haldedir)

5. Ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar.

6. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

7. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

8. Son yörüngelerinde 1,2,3 elektron bulundururlar. Elektron vererek reaksiyonlara girdiklerinden bileşiklerinde (+) değerlik kazanırlar.

9. Tek atomlu molekül halinde bulunurlar.

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\metaller.jpg

AMETALLER

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\karbon2.jpg

1-Normal koşullarda katı (karbon, kükürt gibi), sıvı (brom gibi) ve gaz (hidrojen, oksijen, klor gibi) halinde bulunurlar.
2-Parlak değillerdir. Renkli veya renksiz olurlar. Işığı kırar veya geçirirler.
3-Isı yı ve elektriği iyi iletmezler. Çoğu yalıtkandır.
4-Esnek değillerdir. Tel ve levha haline gelmezler.

5-Erime noktaları düşük, öz kütleleri küçüktür.

6-Doğada genel olarak molekül halinde bulunurlar.(H2, O2, N2, Cl2 gibi).
7-Ametaller, metallerle etkileşerek iyon bileşikleri oluşturur.(NaCl, FeS gibi)
8-Ametaller, kimyasal olaylarda genel olarak elektron alarak (-) yüklü iyon olur.
9-Ametaller, ametallerle elektron ortaklığı kurar.

YARI METALLER

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\1a391ce977fb02592344ff9b5304e882_1283776550.jpg

1- Tümü oda sıcaklığında katı haldedir

2- Orta derecede iletkendirler.

3- Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.

4- Bor ve Silisyum ilk 20’deki yarı metallerdir.

SOYGAZLAR

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\soygaz2.jpg

1-Hepsi oda koşullarında gazdır.

2-Oda koşullarında tek atomludur.

3-Bileşik oluşturmazlar, bağ yapmazlar

PERİYODİK TABLO

 • Elementler artan atom numaralarına göre periyodik tabloya dizilirler.

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\20070513_002927_periyodik_cetve.jpg

PERİYODİK TABLO

 • Yatay sıralara; periyot
 • Dikey sıralar; grup denir.
 • Aynı gruptaki elementler benzer özellik gösterir.
 • Tablonun solunda metaller sağında ise ametaller yer alır.

ELEKTRON DAĞILIMI

C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\untitled2asds.gif

 • Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır.
 • 1.Katmanda en çok 2 elektron bulunması durumu dublet kuralı,
 • 2. ve 3. katmanlarda en çok 8 elektron bulunması durumu oktet kuralı olarak adlandırılır.
 • Helyum dublet, Neon ve Argon oktet kuralına uyar.
 • Oktet veya dublet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir.
 • Potasyum (K)= 2 8 8 1
 • Kalsiyum (Ca)= 2 8 8 2
 • Fosfor (P) = 2 8 5
 • Oksijen (O)= 2 6

Katman sayısı periyot numarasının son katmanındaki elektron sayısı da A grubu numarasını verir.

BİLEŞİKLER

 • C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\imagesCA50PPN2.jpgC:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\hidrojen_bag.jpg
 • Aynı tür moleküllerden ya da kristal yapıdan oluşan saf maddelere bileşik denir.
 • İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.

BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler.
2- Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler.
3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
4- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
5- Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar. 6- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
7- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
8- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
9- Bileşikler formüllerle gösterilirler.
10- Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir. 11- İyonik ve Kovalent bağlı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

KİMYASAL BAĞLAR

 • Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.
 •   İyonik bağ ve Kovalent bağ olmak üzere 2 tür kimyasal bağ vardır.
 • C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\535-image160.gif       C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\535-iyonik-2.jpg

 

KİMYASAL BAĞ NE ZAMAN OLUŞMAZ

 •  Metaller kendi aralarında kimyasal bağ oluşturmaz.
 • Soygazlar hiçbir madde ile bileşik oluşturmazlar.

İYONİK BAĞ

 • Elektron alışverişine dayanan kimyasal bağdır. Metallerle ametaller arasında gerçekleşir.
 • Oluşan bileşikler kristal yapıdadır.C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\image007.png

KOVALENT BAĞ

İki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla oluşan kimyasal bağdır.

Ametallerin arasında gerçekleşir. Oluşan bileşikler molekül yapıdadır.

 • C:\Users\Exper\Desktop\E-Etüt Projesi Dökümanları\5. ders materyalleri\334px-Covalent-tr_svg.png

KİMYASAL TEPKİMELER

Günlük yaşamımızda birçok değişim gözleriz. Bunlardan bazılarının sadece görünümü değişirken, bazılarının ise yapısı değişir. Örneğin buz eriyince su olur. Suyu yapısında bir değişme olmaz.