Sesin Yayılması- Konu özeti

İNDİR

SESİN YAYILMASI

word image 544

Ses maddelerin titreşimleri sonucunda oluşur ve dalgalar halinde yayılır. Yani mekanik enerjinin havayı titreştirmesiyle ses enerjisi oluşur.

word image 545 word image 546 1

word image 547 1

Not: word image 548 1

Aynı ortamda sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı ……………

word image 549 1

word image 550 1

Sonik Patlama

word image 551 1

word image 552 1 word image 553 1 word image 554 1

 

word image 556 1

 

Yani Ses Boşlukta Yayılmaz

SES ENERJİSİ

Ses enerjisi mekanik enerjiden oluştuğu gibi yine mekanik enerjiye dönüşebilir.

word image 557

Sesin mekanik enerjiye dönüşümü, kulağımızın yapısında şu şekilde oluşur: Ses enerjisi sırasıyla

kulağımızdaki zarı ve kulak kemiklerinin titreşmesini sağlayarak sesin iç kulağa iletimini sağlar.

word image 558

word image 559 e1535024553777 1

Ses enerjisinin diğer enerji türlerine dönüşmesi günlük hayatta çokça görülmektedir.

word image 560 e1535024580858 word image 561  word image 562