Bilgisayar terimleri

 

Access
Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Accuracy
Hatadan uzaklık derecesi.
 

Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir.
 
AD/DA Çevirici
Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devrelerdir.
 
Adapter (Adaptör)
Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz.
 
ADC
Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz.
 
AF
Auto-focus. Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanmasıdır.
 
AIX
IBM tarafından geliştirilen UNIX tabanlı işletim sistemi.
 
Aldus PageMaker
PC’lerde en yaygın kullanılan masaüstü yayıncılık programı olan Aldus PageMaker, grafik yazılımları ve tarayıcıları ile oluşturduğunuz grafikleri kolayca yerleştirip formatlamanıza imkan veren masaüstü yayıncılık programı.
 
Alfa kanalları
Photoshop’da, dökümanı oluşturan kanalların haricindeki her yeni kanala verilen isim.
 
Alphanumeric
Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime.
 
Analitik
Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi.
 
Analog computer
Analog hesaplayıcı (Analog Bilgisayar).
 
Analog
İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu.
 
Animatic
Videoteyp’de ya da bilgisayar ekranında gösterilen bir video programının görüntüsel dış çizgisi.
 
Antialias
Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.
 
Appletalk
Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolüdür.
 
ARPANET
İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı (Advanced Research Projects Agency Network). Internet ağı konusunda ilk çalışmalar yapılırken o ağa verilen ad. Bugünkü Internet’in temeli.
 
ASCII
Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodudur.
 
Assembler
Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programıdır.
 
Audio Track
Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü.
 
AVI
Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar. Window’s un Medya Aygıtı öğesi üzerinden ulaşılabilir.
 
AWK
Unix’in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir “yığın dilidir.
 
Axis
Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat.
 
Backbone
Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı bir hat veya bir seri bağlantıdır.
Back up
Data disketlerinin 2. kopyası veya tahrip olma, kaybolma olasılıklarına karşı yapılan yedekleme işlemi.
 
Background
Zemin, geri plan, görüntünün arka planı.
 
Bandwidth
Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü.
 
Barkovizyon
Video dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen bir projeksiyon sistemidir.
 
BASIC
Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa DARMOUNTH kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili.
 
Baud Rate
Bilgisayar kontrollu sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi.
 
Bit
İletilebilen bilginin en küçük miktarı. Bir alfabetik karaketri, bir sayısal rakamı belirten ya da sinyallemeyi ve diğer fonksiyonları değiştiren bir kombinasyonu.
 
Boot
Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü.
 
BPS
Bit per second (saniyedeki bit sayısı)
 
Built-in
Cihazın içine yerleştirilmiş olan sistem veya başka bir cihaz.
 
Byte
Sekiz data biti+bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakterdir. Genelde ASCII kodludur.
 
Cad
Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi.
 
CD-I (Interactive-CD)
Duran görnütler, audio, grafik ve bilgisayar bilgileri verebilen interaktif bir ürün için kullanılan deyim .
 
CD-ROM
Yazılımların depolanmasında, arşivlenmesinde ve multimedya uygulamalarında kullanılan dünya standartıdır.
 
CD-Audio
Müzik CD’lerinin yayımlandığı medyadır ve tüm CD okuyucularında çalışabilme özelliğine sahiptir. CD-Audio’nun bilgi kayıt formatı Kırmızı Kitap adı verilen teknik spesifikasyonla standartlaştırılmıştır.
 
Channel (Kanal)
Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı.
 
Character (karakter)
Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri.
 
Chip
İnce kesilmiş silisyum dilimi.
 
Client
Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan “istemci” makinaya “aclient” ismi verilir.
 
Computer Simulation
Bir bilgisayar programı içindeki fiziksel işlemlerin simülasyonu.
 
Configuration
Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi.
 
Control unit
Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm.
 
CPU
Central Processing Unit. Merkezi İşlem Birimi. Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip.
 
<td style="background-color: transparent; width: 100%; border-color: #e0dfe3; padding: 0cm;" widt
DA/Converter
Bilgisayar tarafından kullanılan dijital sinyalleri, analog sinyallere çeviren bir cihaz.
DAT
Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları.