YOĞUNLUK (özet)

YOĞUNLUK

Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Hacimleri aynı olan taş parçası ve tahta kıyaslandığında tahta parçasına göre taşın yoğunluğu daha fazladır. Çünkü aynı miktardaki hacim içerisinde taşta daha fazla madde vardır. Taşın kütlesi tahtaya göre daha fazladır. Yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bir cismin kütlesinin hacmine oranı, o cismin yoğunluğunu verir. Yoğunluk “d”, kütle “m” ve hacim

“V” sembolleri ile gösterilir. Bir maddenin yoğunluğunu bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.

Kütlenin birimi g (gram), hacmin birimi cm3 (santimetreküp) olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur. Yoğunluk maddelerin ayırt edici özelliklerinden biridir.

MaddeYoğunluk (g / cm3)
Altın19,3
Kurşun11,3
Bakır8,92
Demir7,86
Alüminyum2,70

Birbiri İçinde Çözünmeyen ve Yoğunlukları Farklı Olan Sıvılar

Birbiri içinde çözünmeyen sıvılar, aynı kap içerisinde bulunmaları durumunda yoğunluğu büyük olan sıvı altta, küçük olan sıvı üstte olacak şekilde sıralanır. Su ve zeytinyağı aynı kap içerisine bırakıldı­ğında yoğunluğu büyük olan su altta, yoğunluğu sudan küçük olan zeytinyağı ise üstte durur.

Buz ve Suyun Yoğunluk Farkının Canlılar İçin Önemi

Genellikle maddelerin katı halleri sıvı hallerinin içerisine bırakıldığında katı halde olanın battığı gözlemlenir. Fakat su ile buz arasında aynı durum söz konusu değildir. Bunun nedeni suyun katı hale geçerken hacminin artması ve yoğunluğunun azalmasıdır. Bu özelliğinden dolayı su donmaya başladığında yüzeyden donmaya başlar. Bunun sayesinde buzun altında kalan canlılar suda yaşamlarına devam ederler.