Isı ve Sıcaklık Konu Özeti 6

Isı ve Sıcaklık Konu Özeti 6

Maddenin Isı ile Etkileşimi. Isı ve öz ısının bağlı olduğu faktörler. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olması. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler. Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkisi. Saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklığının sabit kalması. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafikleri. Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişi örnekleri.

Isı ve Sıcaklık Konu Özeti
konu özeti