DNA Çalışma Kağıdı

DNA ve Genetik Kod Çalışma Kağıdı

DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom.

DNA ve Genetik Kod Çalışma Kağıdı

DNA ve Genetik Kod Çalışma Kağıdı