FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

İNDİR

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

Maddedeki Değişimler

Bir maddenin uzunluk, hacim, renk ve şekil gibi özelliklerine fiziksel özellikler denir. Maddelerin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimler fiziksel değişim olarak adlandırılır. Fiziksel değişim geçiren bir maddenin yalnızca dış görünüşü değişir. Kesme, ezme, rendeleme, havanda dövme, buruşturma ve hâl değişimi gibi olaylar fiziksel değişime neden olur.

Bir maddenin renk, koku ve tat gibi özelliklerine kimyasal özellikler denir.

Maddelerin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişimler kimyasal değişim olarak adlandırılır.

Kimyasal değişim geçiren bir maddenin dış görünüşüyle birlikte iç yapısı da değişir. Mayalanma, çürüme, yanma, paslanma, pişme ve ekşime gibi olaylar kimyasal değişime neden olur.

word image 50

Havuç rendelendiğinde yalnızca şekli değişir. Bu nedenle havucun rendelenmesi fiziksel değişimdir.

word image 51

Buz erirken buzu oluşturan tanecikler arasındaki boşluk artar ve maddenin hâli değişir. Bu nedenle buzun erimesi fiziksel değişimdir.

word image 52

Şeker suda çözünürken şekeri oluşturan tanecikler, suyu oluşturan taneciklerin arasına girer.

Hem suyun hem de şekerin tanecik yapısı değişmez. Bu nedenle şekerin suda çözünmesi fiziksel değişimdir.

word image 53

Çamaşırlar kururken kıyafetlerin üzerindeki su damlacıkları buharlaşır. Buharlaşma bir hâl değişimidir. Hâl değişimleri fiziksel değişimdir.

word image 54

Demir, havadaki oksijenle temas ettiğinde pas adı verilen bir madde oluşur. Bu olay sonucunda demirin tanecik yapısı değişir. Bu nedenle demirin paslanması kimyasal değişimdir.

word image 55

Odunun yanması sonucu kül, duman ve ısı oluşur. Kömür yandığında tanecik yapısı değişikliğe uğrar. Bütün yanma olayları gibi kömürün yanması da kimyasal değişimdir.

word image 56

Sirkeye kabartma tozu koyduğunuzda gaz çıkışı meydana geldiğini gözlemlersiniz. Bu olay sirkenin tanecik yapısının değiştiğinin göstergesidir. Bu nedenle sirkenin kabartma tozu ile etkileşimi kimyasal değişimdir.

word image 57

Maddelerin iç yapısının ısı etkisiyle değişime uğraması kimyasal değişimdir. Çiğ yumurta ile haşlanan yumurtanın tadı ve tanecik yapısı farklıdır. Bu nedenle yumurtanın haşlanması kimyasal değişimdir.

Aşağıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler verilmiştir.

word image 58