ISINMA – SOĞUMA EĞRİLERİ-Konu özeti

İNDİR

ISINMA – SOĞUMA EĞRİLERİ

ISINMA EĞRİSİ

Sıcaklığı -10°C olan buzun ısıtılmasına ait sıcaklık – zaman ilişkisi şekildeki gibidir:

word image 469 e1534947414431

 • A noktasında, -10°C’de katı halde bulunan maddenin sıcaklığı artar, 0°C’ye ulaşır ve madde B noktasında erimeye başlar.
 • B – C aralığında, hal değişimi gerçekleştiği için sıcaklık sabit kalır.
 • C – D aralığında, sıvı haldeki maddenin sıcaklığı artar.
 • D – E aralığında, hal değişimi gerçekleştiği için sıcaklık sabit kalır.
 • E – F aralığında, gaz haldeki maddenin sıcaklığı artar.

SOĞUMA EĞRİSİ

Sıcaklığı 105°C olan su buharının soğutulmasına ait sıcaklık – zaman ilişkisi şekildeki gibidir:

word image 470 e1534947471632

 • F – E aralığında, 105°C’deki su buharı soğur, sıcaklığı 100°C’ye kadar düşer.
 • E – D aralığında, soğutulan su buharı yoğuşur. Hal değişimi olduğu için sıcaklık değişmez.
 • D – C aralığında, sıvı halde bulunan maddenin sıcaklığı azalır.
 • C – B aralığında, su donarak katı hale geçer. Hal değişimi gerçekleştiği için sıcaklık sabit kalır.
 • B – A aralığında, buzun sıcaklığı azalır.
 • Isınma / soğuma eğrilerine bakılarak madde ile ilgili bazı yorumlar yapılabilir:
 • Maddenin erime – donma, kaynama – yoğuşma sıcaklığı belirlenebilir.
 • Maddenin belli bir sıcaklıktaki fiziksel hali belirlenebilir.
 • Maddenin saf olup olmama durumu ile ilgili yorum yapılabilir.