Kalıtım Konu Özeti 11

Kalıtım Konu Özeti 11

Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akraba evlilikleri. Kalıtım ile ilgili kavramlar.

Kalıtım Konu Özeti

konu özeti