Maddenin Tanecikli Yapısı- Konu özeti

İNDİR

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

KATILAR

(Masa, saat, tahta, taş, demir, bardak, altın, buz. vb.)

• Katı hali, maddenin en düzenli halidir.

• Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.

• Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.

• Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.

• Katılar sıkıştırılamaz.

SIVILAR

(Su, zeytinyağı, benzin, süt, kolonya, gazyağı. vb.)

• Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.

• Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre biraz fazladır.

• Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.

• Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Sıvıların belirli bir hacmi vardır.

• Sıvılar, akışkandır.

• Sıvılar çok az sıkıştırılabilir. Sıkıştırılamaz kabul edilir.

GAZLAR

(Hava, oksijen, likit gaz, su buharı, doğalgaz vb.)

• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.

• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.

• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.

• Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

• Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.

• Gazlar, uçucudur. Bulundukları ortama yayılır.

• Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir

http://www.karmabilgi.net/images/siringa-deneyi.jpg

http://www.fenokulu.net/images/kati-sivi-gaz-ozellik.gif

http://www.fenodevi.com/images/stories/odevler/fen/maddenin_halleri.jpg