SOLUNUM SİSTEMİ (özet)

SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum sistemi, vücut hücreleri için gerekli olan oksijeni havadan alır, hücrelerimizde oluşan karbondioksidi ise vücudumuzdan uzaklaştırır. Solunum sistemi yardımıyla havadan alınan oksijen, kan dolaşımıyla hücrelerimize taşınır. Karbondioksit de vücudumuzdan atılmak için yine kan dolaşımıyla taşınarak solunum sistemine iletilir.

Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar

Burun: Solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Vücuda hava giriş-çıkışının yapıldığı yerdir. Dışarıdan alınan hava burun içindeki kıllar yardımıyla süzülür. Buradan geçerken temizlenir, nemlendirilir, ısıtılır ve yutağa iletilir.

Yutak: Burun boşluğu ve ağız boşluğunun birleştiği kısımdır. Yutakta bulunan kapakçık sayesinde yediğimiz yemeğin yemek borusuna, soluduğumuz havanın soluk borusuna geçmesi sağlanır.

Gırtlak: Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Gırtlakta ses telleri bulunur.

Soluk Borusu: Alt tarafta ikiye ayrılarak her iki akciğere de havanın ulaşmasını sağlar. İç kısmında bulunan yapılar, havaya karışmış toz ve mikropların akciğerlere ulaşmasını engeller. Bu yapılar balgam oluşturarak toz ve mikropları dışarı atar. Soluk borusunun akciğerlere giriş yaptığı iki kola bronş denir.

Bronşçuklar: Bronşlar, akciğerlerde gittikçe incelen dallara ayrılır. Bronşçuk adı verilen bu dallarda alveoller bulunur.

Bronşlar: Soluk borusu iki kola ayrılır. Bronş adı verilen bu kollardan biri sağ, diğeri sol akciğere gider.

Alveol: Bronşçukların ucunda bulunan, etrafı kılcal damarlarla çevrili, gaz değişiminin gerçekleştiği hava kesesi şeklindeki yapılara denir.

Akciğerler: Akciğerler göğüs boşluğunda bulunur ve göğüs kafesini oluşturan kemikler tarafından korunur. Akciğerlerin dışı sağlam bir zarla kaplıdır. Bu zar, akciğerleri dış etkenlerden korur. Sağ akciğer, sol akciğere göre daha büyüktür.

Diyafram: Diyafram akciğerlerin çalışmasını destekleyen güçlü bir kastır. Diyafram ve kaburga kasları, soluk alıp verme işlemine yardımcı olmaktadır. Kasılıp gevşeyerek akciğerlere hava giriş çıkışını sağlar.

Soluk alıp verme mekanizması

Soluk almaSoluk verme
1.Kaburgalar arası kaslar kasılır.

2.Diyafram kası kasılır ve düzleşir.

3.Göğüs boşluğu genişler.

4.Akciğerdeki hava basıncı düşer.

5.Hava akciğerlere dolar.

6.Havadaki oksijen alveollere gelir.

1.Kaburgalar arası kaslar gevşer.

2.Diyafram kası gevşer ve kubbeleşir.

3.Göğüs boşluğu daralır.

4.Akciğerdeki hava basıncı artar.

5.Hava akciğerlerden dışarı verilir.

6.Böylece alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır.