Destek ve Hareket Sistemi

İNDİR Destek ve Hareket Sistemi Organlarımıza destek olan, vücudumuza şekil kazandıran aynı zamanda hareket yeteneğimizi sağlayan vücut yapılarına destek ve hareket sistemi denir. Destek ve hareket sistemimiz, iskelet sistemi ve kas sisteminden oluşur. İskelet Sistemi   İskelet sistemi kemik, kıkırdak ve eklemlerden oluşur. İnsan vücudundaki farklı şekil ve uzunluktaki kemikler, eklemler ve kıkırdak doku iskelet … Devamını oku

SOLUNUM SİSTEMİ

İNDİR SOLUNUM SİSTEMİ Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Soluduğumuz havada bulunan gerekli gazları hücrelere taşımak ve hücrelerdeki atık gazları vücut dışına iletmek için bir araya gelmiş organların oluşturduğu sisteme solunum sistemi denir. Solunum sistemi hayatımız boyunca gaz alışverişini sağlayarak sürekli görev yapar. O hâlde soluk alıp vermemizin sebeplerini iki yönlü açıklayabiliriz: – Hücreler kendileri … Devamını oku

BOŞALTIM SİSTEMİ

İNDİR BOŞALTIM SİSTEMİ Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Vücutta bulunan zararlı, atık ve fazla maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Üre, karbondioksit, sindirim atıkları ile ihtiyaç fazlası olan su, tuz, vitamin ve mineral gibi maddeler boşaltım yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Boşaltım olayı boşaltım sistemi, akciğerler, deri ve kalın bağırsak tarafından gerçekleştirilir. İnsanda boşaltım sistemini böbrekler, üreter … Devamını oku

DOLAŞIM SİSTEMİ

İNDİR DOLAŞIM SİSTEMİ Vücudumuzdaki tüm hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak, hücrelerde gerçekleştirilen yaşamsal olaylar sonucu oluşan zararlı atık maddeleri ve karbondioksiti hücreden uzaklaştırmak ile görevli organ ve yapıların oluşturduğu sisteme dolaşım sistemi denir. Dolaşım sisteminin diğer bir görevi ise hastalıklara neden olan mikroplara karşı vücudumuzu korumaktır. Dolaşım sistemimiz kalp, kan ve damarlar dan oluşur. … Devamını oku

Sindirim Sistemi

İNDİR Sindirim Sistemi Büyük yapılı besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim, bu olayın gerçekleşmesinde görev alan yapı ve organların oluşturduğu sisteme de sindirim sistemi denir. ***Protein, karbonhidrat ve yağlar büyük yapılı; vitaminler, su ve mineraller küçük yapılı besinlerdir. Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Besin maddelerinin sindirimi vücutta iki şekilde gerçekleşmektedir: Fiziksel (Mekanik) … Devamını oku

SOLUNUM SİSTEMİ (özet)

SOLUNUM SİSTEMİ Solunum sistemi, vücut hücreleri için gerekli olan oksijeni havadan alır, hücrelerimizde oluşan karbondioksidi ise vücudumuzdan uzaklaştırır. Solunum sistemi yardımıyla havadan alınan oksijen, kan dolaşımıyla hücrelerimize taşınır. Karbondioksit de vücudumuzdan atılmak için yine kan dolaşımıyla taşınarak solunum sistemine iletilir. Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Burun: Solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Vücuda hava giriş-çıkışının yapıldığı … Devamını oku

SİNDİRİM SİSTEMİ (özet)

SİNDİRİM SİSTEMİ Besinlerin, sindirim sisteminde küçük parçalara ayrılması ve değişime uğraması olayına sindirim adı verilir. Tükettiğimiz besinlerin kana karışabilecek hâle gelmesini sağlayan yapı ve organların tümüne ise sindirim sistemi adı verilir. Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Besin maddelerinin sindirimi vücutta iki şekilde gerçekleşmektedir: Besin maddelerinin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması fiziksel (mekanik) sindirimdir. … Devamını oku

DOLAŞIM SİSTEMİ (özet)

DOLAŞIM SİSTEMİ Vücudumuzdaki hücrelere besin ve oksijeni taşıyan, hücrelerde oluşan atık maddeleri ve karbondioksiti hücrelerden uzaklaştıran sisteme dolaşım sistemi denir. İnsanın dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. KALBİN YAPISI VE GÖREVİ Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunur. Üstte iki, altta iki olmak üzere dört odacıktan oluşur. Kalbin sol tarafında oksijence zengin kan, sağ … Devamını oku

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ (özet)

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Organlarımıza destek olan, vücudumuza şekil kazandıran aynı zamanda hareket yeteneğimizi sağlayan vücut yapıları­na destek ve hareket sistemi denir. Destek ve hareket sistemimiz kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. Kemik ve eklemler ise iskeletimizi oluşturur. İnsan iskeletinde kemikler şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak sınıflandırılır. KIKIRDAK: Kıkırdak hücrelerinin bir … Devamını oku

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER (özet)

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER Vücudumuzda gerçekleşen olayların düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olması, sinir sistemi ile iç salgı bezlerinin oluşturduğu denetleyici ve düzenleyici sistem tarafından sağlanır. Denetleyici ve düzenleyici sistem; sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sis­temi olmak üzere iki … Devamını oku

BOŞALTIM SİSTEMİ (özet)

BOŞALTIM SİSTEMİ Boşaltım: Vücudumuzda bulunan atık ve fazla maddelerin vücut dışına atılması olayıdır. Boşaltım ile vücudumuzda boşaltım sistemi görevlidir. Besinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan atık maddeler karbondioksit, su, amonyak, safra, besinlerle fazla miktarda alınan mineral ile B ve C vitaminleridir. Böbrekler: Boşaltımın başladığı organdır. Kan, ilk önce böbreklere gelir ve burada süzülür. Böbrek, kanda bulunan … Devamını oku